ساخت انواع ضخامت شیشه لمینت pvb رنگی

ضخامت های مختلف شیشه لمینت شده قابل ساخت و تولید با طلق های pvb رنگی می باشند که استفاده از آن را به عنوان شیشه در، پنجره و… امکانپذیر کرده است.
از ویژگی های مهم شیشه های لمینت شده این است که این محصول ایمن تنها محدود به نوع شفاف و بی رنگی نمی باشد، بلکه می توان از آن جهت تولید شیشه های رنگی نیز استفاده نمود. ساخت شیشه رنگی با استفاده از طلق های pvb رنگی شفاف صورت می گیرد که کیفیتی بی نظیر دارند.