ساخت انواع شیشه سکوریت لمینت شده

با استفاده از شیشه های سکوریت شده می توان انواع لمینت مقاوم را تولید نموده و از آنها در ساخت پله و کفپوش استفاده نمود.
شیشه های لمینت شده در ساختمان سازی مدرن بیش از سایر نمونه ها مورد توجه قرار گرفته اند زیرا که نیاز ایمنی را این نوع از شیشه های ایجاد می نمایند.
ساخت شیشه های لمینت شده با استفاده از دو نوع خام و سکوریت انجام می گیرد که هر یک معایب و مزایای خاص خود را دارند که تنها خصوصیات محل نصب می تواند بهترین نمونه را تعیین نماید.