ساخت انواع شیشه سکوریت سند بلاست

با استفاده از روش سندبلاست نمودن می توان انواع شیشه های سکوریت شده طرح دار را ساخت و راهی بازار نمود.
امروزه در دکوراسیون داخلی تمایل به استفاده از شیشه های طرح دار وجود دارد که با استفاده از روش های سندبلاست می توان این محصولات را ساخت و راهی بازار نمود. شیشه های سکوریت شده به عنوان پارتیشن مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس آن می توان طرح مورد نظر را بر روی آن ایجاد نمود.