ساخت انواع شیشه سکوریت بالکن

در ساخت بالکن می توان از شیشه سکوریت شده استفاده کرد که بسته به عوامل جانبی نوع لمینت شده و یا تک لایه را سفارش داد.
امروزه به سبب تولید انواع شیشه های مقاوم شده می توان از این محصولات در بخش های مختلف ساختمانی استفاده نمود بدون اینکه نیاز به چهارچوب های خاصی باشد. ساخت انواع شیشه سکوریت به صورت سفارشی استفاده از این محصول به عنوان دیواره بالکن و کف را میسر نموده است.