خرید شیشه سکوریت نشکن لابی

با خرید شیشه های سکوریت شده متناسب با ابعاد مورد نیاز می توان لابی را از سایر بخش های جدا نموده و درعین حال نور کافی را در محیط داشت.
شیشه های نشکن به سبب امینت بالا و مقاومت می توانند بهترین کارایی را در لابی را داشته باشند و با برخورد ناگهانی اجسام به سادگی نشکنند. خرید شیشه های سکوریت شده در انواع شفاف، رنگی و طرح دار شده با روش سندبلاست به سادگی ممکن می باشد.