خرید شیشه سکوریت مات لابی

شیشه مات سکوریت را می توان جهت نصب در لابی خرید نمود که به سبب مقاومت بالا، خطری ایجاد نمی کند.
در ساخت لابی غالبا ترجیح بر این است که از دیوار آجری و یا امثال آن استفاده نشود. استفاده از شیشه می تواند به لحاظ نور و به روز بودن محیط مناسبی را ایجاد نماید. تولید شیشه های مات همچون ساتینا به صورت سکوریت شده امکان خرید و نصب این شیشه ها را در مکان هایی همچون لابی ایجاد نموده است.