خرید اینترنتی استوپ شیشه سکوریت

معرفی اینترنتی استوپ های درب، ویژه شیشه های سکوریت، تحولی نوین در امنیت فروشگاه های خرید و فروش بزرگ ایجاد نمود.

آیا از محکم به هم خوردن درب های شیشه ای مغازه بعد از هربار ورود و خروج مشتریان خسته شده اید؟

سایت های اینترنتی محصولی نوین و جالب را برای حل این مشکل روانه ی بازارهای خرید و فروش نموده اند که تنها با یک نصب ساده این محصول که استوپ نامیده می شود و هم معنی واژه انگلیسی اش یعنی توقف است، امنیت را به درب های ورودی فروشگاهتان ببخشید.

زمانی که این استوپ ها میان درب های شیشه ای سکوریت مرکز خریدتان نصب می شود، دو شیشه به جای تماس محکم بعد از هربار آمد و رفت مشتریان، خیلی آرام و بی صدا کنار یکدیگر جفت می شوند و درب بسته می شود.

این استوپ ها براساس سایز درب عرضه می شوند، به هنگام خرید این نکته را لحاظ داشته باشید و استوپ را براساس اندازه و وزن درب فروشگاهتان خرید کنید.