خرید انواع شیشه لمینت ضد گلوله

قیمت خرید انواع شیشه لمینت ضد گلوله به دلیل عدم از هم پاشیدگی و مقاومت آن در هنگام اصابت گلوله ها، محصول مناسب برای افزایش امنیت می باشد.
خرید انواع شیشه لمینت ضد گلوله به جهت کاربرد امنیتی رو به افزایش است. قیمت این شیشه به دلیل نوع و شرایط تولید و کاربرد آن به مراتب بیشتر از سایر شیشه ها است. این محصول بسته به تعداد لایه و ضخامت در برابر شلیک گلوگه مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.