خرید انواع شیشه سکوریت فلوت

جهت خرید انواع ضخامت های شیشه فلوت به صورت سکوریت شده می توان از طریق سایت های تخصصی در این حوزه نیز اقدام نمود.
شیشه های فلوت که به سبب روند تولیدشان کیفیت مناسبی دارند با استفاده از روش سکوریت نمودن و حرارت دادن شیشه به محصولاتی مقاوم تبدیل می شوند که در طی آن می توان از آنها در بخش های مختلف با اطمینان استقفاده نمود زیرا که مقاومت پنج برابری نسبت یه شیشه ساده دارند. خرید این نوع از شیشه در انواع ضخامت و بسته به نوع کاربرد در بازار شیشه ممکن شده است.