خرید استوپ درب شیشه سکوریت

آیا به آرام بسته شدن درب شیشه ای سکوریت شده مرکز خرید یا فروشگاه ها زمانی که قصد دارید آنها را ببندید توجه کرده اید؟ در مورد استوپ یا آرام بند اطلاعاتی دارید؟

یک مشکل بزرگ به هنگام نصب درب شیشه سکوریت شده سنگینی درب و تلاش افراد برای بستن آن است که این امر به بسته شدن شدید درب می انجامد که غالبا مشکل زا است. تولیدکنندگان یراق آلات محصولی ویژه برای درب های سکوریت تولید نموده اند که با نام استوپ در بازار عرضه می شوند و با ساختار مکانیکی خاصشان به بسته شدن آرام درب کمک می نمایند. خرید و نصب استوپ از بسته شدن ناگهانی درب توسط افراد جلوگیری می کند.