خرید استوپ درب شیشه ای سکوریت

استوپ درب شیشه ای سکوریت شده با سایر آرام بندهای عرضه شده در مراکز فروش یراق آلات متفاوت می باشد که به همین سبب در هنگام خرید باید جزییات بیشتری را مدنظر قرار داد.

از معیارهای مهم در انتخاب استوپ تناسب آن با وزن درب می باشد که عدم توجه به این امر سبب می شود تا استوپ کارایی مورد انتظار خریدار را نداشته و به لحاظ عملکرد از همان ابتدا دچار اختلال شود. در خرید استوپ می توان این محصول را از میان انواع ایرانی و یا وارداتی انتخاب نمود.