خریدار شیشه لمینت شفاف ساختمانی

به منظور ایجاد فضای امن در هر ساختمانی که از متراژ بالای شیشه در ارتفاعات استفاده می شود، خرید شیشه لمینت شده شفاف یا رنگی به خریدار توصیه می شود.
شیشه لمینت شده را همه در غالب شیشه جلو ماشین می شناسند که به واسطه آن پس از برخورد خودرو با هر مانعی شیشه مشکلی برای راننده و سرنشین جلو ایجاد نمی کند. دامنه استفاده از این نوع شیشه در سال های اخیر افزایش یافته است و در هر ساختمانی می توان از آن استفاده نمود که بر مبنای آن  بر تعداد خریدار شیشه لمینت افزوده شده است.