خریدار شیشه سکوریت لمینت شده رنگی

مزیت مهم شیشه های سکوریت لمینت شده برای خریدار امکان تولید این محصول با استفاده از انواع طلق هایی pvb به صورت رنگی است.
شیشه های سکوریت شده با قرارگیری طلق های رنگی در بین آنها به صورت لمینت های رنگی تولید می شوند که به سبب این نوع تولید امکان استفاده از آنها در هر مکانی به صورت ایمن ممکن می شود. خریدار شیشه لمینت شده رنگی می تواند این محصول را به صورت سکوریت و یا خام سفارش دهد.