خریدار انواع شیشه لمینت شده شفاف رنگی

خریدار انواع شیشه لمینت شده می تواند نوع رنگی و شفاف این محصول را که با در تنوع مناسب تولید می شود تهیه نموده و به عنوان شیشه سقف، و یا پنجره استفاده نماید.

تولید شیشه لمینت شده تنها محدود به نوع شفاف نبوده و رقم رنگی آن نیز تولید می شود. در تولید نوع رنگی شیشه لمینت شده از انواع طلق های رنگی استفاده می شود که به نسبت شیشه رنگی شفافیت بالا و زیبایی مشتری پسند دارد. خریدار شیشه می تواند بسته به نوع مصرف خود شیشه رنگی مات یا شفاف را سفارش دهد.