تولید کننده شیشه لمینت مات

یکی از نیاز های بازار، خرید شیشه های مات است که تولید کننده آنها را در انواع مختلف و سایز های سفارشی ساخته و عرضه می کنند.
تولید کننده شیشه لمینت مات محصول خود را به روش سند پلاست، مشجر و یا ساتینا در بازار عرضه می کند که نور را کمی را نسبت به شیشه شفاف از خود عبور می دهند.
این شیشه به دلیل کدر بودن و عدم وضوح دید در جاهایی استفاده می شود که نیاز به خصوصی سازی بوده و در عین حال به نور نیاز می باشد.