تولید کننده شیشه لمینت شفاف

تولید کننده شیشه ساختمانی محصولی درجه یک و ایمن را با نام لمینت به دو صورت رنگی و شفاف تولید نموده و بر اساس سفارش در اختیار خریدار آن قرار می دهد.
استفاده از طلق های pvb در تولید انواع شیشه های ساختمانی شرایطی را فراهم نموده است که به واسطه آن تولید کننده محصولی ایمن را در اختیار خریدار قرار می دهند.
عدم ریختن تکه های شیشه پس از شکستن و انسجام موجود بین شیشه و طلق سبب شده تا محصول شفاف و یا رنگی تولید شده جهت استفاده در ارتفاعات و سقف مورد استفاده قرار گیرد.