تولید کننده انواع شیشه سکوریت و لمینت

تولبید کننده شیشه، انواع محصولات از قبیل سکوریت، لمینت و یا سکوریت لمینت را در ابعاد مورد نیاز و سفارشی در دسترس خریدار این محصول قرار می دهد.
فرآیند تولید شیشه های سکوریت و لمینت شده با یکدیگر متفاوت می باشد از این رو محصولات با درصد ایمنی و ویژگی های متفاوت در دسترس خریدار این رقم قرار می گیرد. تولید کننده شیشه با استفاده از تجهیزات به روز با کیفیت ترین شیشه های ایمن را در این حوزه راهی بازار مصرف کشور می کند.