تولید و توزیع شیشه سکوریت

تولید شیشه های سکوریت بر اساس نیاز بازار توسط کارخانه های شیشه سازی انجام می گیرد و سپس توزیع آن توسط مراکز فروش در سراسر کشور انجام می گیرد.
تولید شیشه های سکوریت شده در بازار به منظور استفاده در ساختمان سازی و ساخت لوازم مختلف همچون صفحه میز و مواردی از این قبیل انجام می شود. بی خطر بدون قطعات شیشه سکوریت پس از شکست سبب شده تا سفارش خرید آن در مراکز توزیع و فروش از سراسر کشور در متراژ های بالا ثبت گردد.