تولیدی شیشه لمینت pvb رنگی انواع ضخامت

شیشه های لمینت شده با طلق های pvb رنگی در انواع ضخامت تولید می شوند که به واسطه این امر می توان از انواع تولیدی آنها در بخش های مختلف استفاده نمود.
شیشه های لمینت شده توانسته اند به خوبی خطرات محتمل در استفاده از شیشه را برطرف نموده و محیطی امن را ایجاد نمایند. در همین راستا کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت شده با استفاده از طلق pvb رنگی، شیشه های رنگی ایمن را در انواع ضخامت تولید کرده و راهی بازار نموده اند.