تولید شیشه لمینت رنگی pvb انواع ضخامت

با استفاده از طلق های pvb رنگی که در ضخامت های مختلفی می باشند می توان انواع شیشه ایمنی را تولید و راهی بازار نمود.
تولید شیشه ها به صورت لمینت شده شرایطی را ایجاد نمود که بر اساس آن بتوان انواع محصولات رنگی، شفاف و طرح دار را راهی بازار نمود و از آنها در ایجاد فضایی متفاوت در ساختمان بهره گرفت. این محصول با استفاده از pvb های شفاف یا طرح دار در ضخامت های مختلف تولید شده و در بازار کشور عرضه می شود.