تولید شیشه لمینت ۱۰ میل شفاف

شیشه های لمینت شده با استفاده از اتصال چند لایه شیشه ۱۰ میل بسته به نیاز مشتری نیز تولید می شوند که امنیت بالایی را برای افراد ایجاد می نماید.
استفاده از شیشه های ۱۰ میل در تولید محصولات لمینت شده ایمنی این نوع از شیشه را افزایش می دهد که میتوان بسته به نوع مصرف آن را در دو یا چند لایه تولید نمود. اگر از نوع شیشه سکوریت شده مقاوم نیز در این میان استفاده شود امکان استفاده از این شیشه را به عنوان کف پوش نیز فراهم می نماید. تولید شیشه های لمینت ۱۰ میل توسط کارخانه ها مختلفی امکان سفارش آنها را از سراسر کشور ممکن ساخته است.