تولید شیشه لمینت ضد گلوله کریستال در اصفهان

شیشه های لمینت ضد گلوله با استفاده از نوع کریستال شفافیت مورد نظر خریدار را در اختیار او قرار می دهد که تولید آنها با قیمت مناسب در کارخانه های اصفهان انجام می گیرد.
شیشه های ضد گلوله امنیت بخش فضا های مختلف می باشد که استفاده از آنها در مراکز تجاری، اداری و حتی واحدهای مسکونی در حال افزایش است. تولید شیشه لمینت ضد گلوله با استفاده از شیشه های شفاف ایرانی و کریستال دامنه ای از قیمت ای مختلف را در دسترس خریدار این محصول قرار داده است. تولید انواع شیشه ضد گلوله در کارخانه های شهر های مختلف کشور از جمله اصفهان صورت می گیرد.