تولید شیشه لمینت شفاف ضد گلوله در اصفهان

شیشه های ضد گلوله در ضخامت های متفاوت در کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت در ایران تولید و در دسترس خریدار قرار می گیرند.
در شهر اصفهان به عنوان قطب اقتصادی و تجاری ایران، کارخانه های متعددی به تولید شیشه می پردازند که بر مبنا آن امکان خرید شیشه های ساختمانی متفاوت فراهم شده است. یکی از شیشه هایی که امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند شیشه های ضد گلوله شفاف هستند که نوعی شیشه لمینت با مقاومتی بالا در برابر شلیک می باشند.