تولید شیشه لمینت رنگی در انواع ضخامت

می توان شیشه های لمینت را که به صورت رنگی تولید می شوند در انواع ضخامت ها از کارخانه های تولیدی سفارش داد.
زمانی که صحبت از استفاده از شیشه در ساختمان سازی به میان می آید نیاز است تا از ضخامت های مختلفی بسته به مکان نصب شیشه استفاده شود.
شیشه لمینت شده نیز از این قاعده مستثنا نیست و نمی توان تنها به یک ضخامت خاص بسنده کرد، از این رو در تولید شیشه لمینت رنگی انواع ضخامت های آن در دسترس خریدار قرار می گیرد تا به نسبت نیاز خود سفارش خود را ثبت نمایند.