تولید شیشه لمینت رنگی در انواع ضخامت

نیاز به شیشه رنگی در ساخت ساختمان را می توان با خرید نوع لمینت شده که در رنگ های مختلف تولید می گردد برطرف نمود.
تولید شیشه های لمینت شده رنگی امروزه سبب شده تا محصولات در رنگی بندی متنوع در دسترس خریدار شیشه قرار گیرد و بتواند به راحتی از این نوع از شیشه مطابق با سلیقه خود استفاده نماید.
تولید شیشه های لمینت تنها محدود به یک ضخامت خاص نبوده و امکان تولید آن در ضخامت های مختلف وجود دارد.