تولید شیشه لمینت با ضخامت مختلف

کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت این محصولات را در انواع ضخامت به صورت رنگی و شفاف تولید نموده و در بازار کشور عرضه می کنند.
لمینت را می تواند در ضخامت های مختلف تولید و راهی بازار نمود که این امر توانشته مزایای بسیاری را ایجاد نماید. تولید این نوع از شیشه ایمن از آسیب افراد در اثر شکستن شیشه که ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد جلوگیری می کند. شیشه لمینت شده در انواع طرحدار، رنگی و ساده قابل تولید و عرضه می باشد و ضخامت محدودیتی در آن ایجاد نمی کند.