تولید شیشه ضد گلوله در اصفهان

کارخانه های تولید شیشه در اصفهان محصولات ایمن و ضد گلوله ای را راهی بازار می کنند که کیفیت آنها موجب رضایت خریداران شیشه شده است.
برخورد گلوله با شیشه معمولی به سبب عدم مقاوت آن به راحتی موجب شکستن شیشه شده و عملا نمی توان شیشه های ساده را به عنوان محصول ایمنی در بازار شناخت. این درحالی است که امروزه در صنعت تولید شیشه های ساختمانی امکان تولید شیشه های ضد گلوله فراهم شده است که به خوبی می توانند امنیت را تضمین نمایند.