تولید شیشه سکوریت مات تراس

شیشه های مات در انواع ساتینا یا سندبلاست شده در کارخانه های تولید شده و جهت نصب دربخش هایی همچون تراس در معرض فروش قرار می گیرند.
شیشه های مات هر چند تمام نور را از خود عبور نمی دهند اما با عبور حداقلی نور فضایی خاص را ایجاد می نمایند که همین امر بر میزان استفاده از آنها افزوده است. از این نوع شیشه در تراس و یا پارتیشن به وفور استفاده می نمایند که بر اساس ابعاد سفارشی تولید شده و در دسترس خریداران قرار می گیرند.