تولید شیشه سکوریت دودی نشکن

شیشه های سکوریت شده دودی را می توان به صورت نشکن و ایمن نیز تولید نمود که خرید آنها در متراژ های مختلف ممکن شده است.
شیشه دودی در میان انواع شیشه های رنگی مورد توجه خریداران بوده است که این امر سبب عرضه آنها به صورت سکوریت شده شده است. این نوع شیشه نیز همچون نمونه های شفاف در ابتدا تا دمای ذوب حرارت دیده و به سرعت خنک می شوند و این امر منجر به تولید شیشه ای نشکن و مقاوم می گردد.