تولید شیشه سکوریت دودی نشکن ایمن

شیشه دودی خام را می توان با استفاده از روش سکوریت نمودن به یک شیشه مقاوم و ایمن تبدیل نمود از این رو می توان به راحتی از آن در ساختمان سازی استفاده کرد.
شیشه محصولی است که با توجه به نیاز بازار در طول سال ها دچار تغییراتی شده است که تبدیل این محصول طی فرآیندی به شیشه ای نشکن و ایمن مهمترین آنها می باشد. انواع شیشه های رنگی همچون دودی نیز در کارخانه ها به صورت سکوریت و ایمن قابل تولید و فروش در بازار می باشند.