تولید شیشه سکوریت استاندارد در اصفهان

آیا در شهر اصفهان کارخانه های تولید کننده شیشه سکوریت تاسیس شده اند؟ آیا می توان نوع استاندارد را از مراکز فروش در این استان خریداری نمود؟
در تولید شیشه سکوریت شدع امکانات و تجهیزات به کار رفته دارای اهمیت بسیاری هستن زیرا که کیفیت شیشه نهایی و شفافیت آن به این امر بستگی دارد.
کارخانه های تولید کننده شیشه در اصفهان امروزه به عرضه انواع شیشه های درجه یک و استاندارد می پردازند که می توان بهترین نمونه های تولیدی را خریداری نمود.