تولید جدیدترین شیشه لمینت شده رنگی

تولید جدیدترین شیشه های لمینت شده رنگی همراه با لایه های مختلف که شامل شیشه شفاف و  ماده ی میانی با نام طلق صورت می گیرد.
امروزه تولید شیشه های لمینت شده رنگی همراه با لایه های طلق میانی پرکاربرد می باشد. ضخامت این لایه های تشکیل دهنده لمینت رنگی و شفاف متفاوت می باشد. جدیدترین شیشه های لمینت خصوصیات زیادی دارند که از این میان می توان به کاهش سر و صدا اشاره کرد که از هرگونه آلودگی صوتی جلوگیری می کند.