تولید جدیدترین شیشه سکوریت ضد گلوله

آیا از جدیدترین شیشه های سکوریت ضد گلوله در بازار اطلاعاتی در دست دارید؟ آیا با مکانیزم تولید شیشه سکوریت اطلاعاتی در دست دارید؟
ششه سکوریت همان شیشه معمولی است که برای افزایش مقاومت در برابر شکستن و به طبع آن آسیب زدن آن طی فرایندی مانند دمای ۷۰۰ درجه قرار گرفته و به حالت خمیری یا نرمی می رسد بعد از آن هوای خنک می دهند تا سرد بشود. جدیدترین شیشه سکوریت های ضد گلوله را می توان از شرکت های تولید کننده خریداری نمود.