تولید جدیدترین شیشه سکوریت رنگی

تولید جدیدترین شیشه های رنگی سکوریت شده بر اثر فرآیند حرارتی توسط کارخانه های تولید شیشه های ایمن در داخل کشور صورت می گیرد.
فرآیند سکوریت کردن شیشه های رنگی با نرم کردن شیشه ها در دمای حدود ۷۰۰ درجه سانتی گراد انجام می شود و بلافاصله بعد از این عملیات دو سمت شیشه را با هوای بسیار خنک سرد  می کنند. جدیدترین شیشه های تولید شده در بازار کشور با قیمت مناسب خرید و فرو می شوند که سکوریت رنگی به نسبت با توجه بیشتری همراه شده است.