تولید بهترین شیشه لمینت ضد گلوله

بهترین روش تولید شیشه های ایمن یا ضد گلوله تولید آنها با استفاده از شیشه های خام لمینت شده در چند لایه می باشد.
شیشه های چند لایه که با نام لمینت شده در بازار عرضه می شوند به سبب وجود چند لایه طلق در بین لایه های شیشه مقاومت بالایی در برابر گلوله دارند.
مقاومت شیشه های ضد گلوله به تعداد لایه های به کار رفته در زمان تولید آنها بستگی دارد که بدین صورت بهترین مقاومت در تعداد لایه های بالا حاصل می شود.