تولید انواع ضخامت شیشه لمینت pvb رنگی

بسته به ضخامت مورد انتظار خریدار امکان تولید شیشه های لمینت شده در انواع رنگ با استفاده از طلق های pvb رنگی ممکن می باشد.
استفاده از طلق های pvb رنگی در تولید شیشه های لمینت شده سبب شده تا محصولات ویژه ای راهی بازار کشور شوند که بر همین مبنا امکان نصب محصولات ایمن و در عین حال رنگی فراهم شده است. مزیت مهم دیگر عدم محدودیت در ضخامت شیشه است که می توان از انواع شیشه در ضخامت خواسته شده در تولید این محصول استفاده نمود.