تولید انواع ضخامت شیشه لمینت رنگی

آیا شیشه های لمینت شده ی رنگی در انواع ضخامت قابل تولید می باشند؟ می توان محصولات را در ابعاد مورد نیاز به صورت سفارشی از کارخانه ها خریداری نمود؟
ایجاد تنوع در ساختمان با یک راهکار ساده ممکن می باشد که آن استفاده از شیشه های رنگی به جای شیشه های شفاف است. استفاده از پارتیشن های رنگی به هنگام جدا سازی فضا روش دیگری می باشد، واضح است که در این حالت نیاز است تا از انواع ضخامت شیشه استفاده شود نمی توان تنها به یک ضخامت و ابعاد خاص شیشه بسنده کرد. تولید انواع ضخامت شیشه به صورت رنگی در کارخانه های سراسر کشور انجام می گیرد که می توان با خیال راحت نمونه ای از این شیشه ها را خریداری نمود.