تولید انواع ضخامت شیشه لمینت رنگی

آیا امکان تولید شیشه های لمینت شده در انواع ضخامت وجود دارد؟ آیا می توان نوع رنگی این محصول را از کارخانه های تولید کننده خرید نمود؟
شیشه های لمینت شده محصولاتی هستند که می توان با خرید آنها از عدم شکستگی کامل و ریزش آن اطمینان حاصل نمود. تولید شیشه های لمینت شده در کارخانه های مختلفی در سراسر کشور انجام می گیرد که به واسطه آن بستر مناسب جهت خرید نمونه های طرح دار و رنگی با انواع ضخامت برای ساختمان سازان مهیا شده است.