تولید انواع شیشه هوشمند پنجره

شیشه های هوشمند در نما چیست؟ امروز تولید بیشتر انواع شیشه های هوشمند مورد استفاده در پنجره ها بر چه پایه ای است؟
تمیزکردن پنجره های کثیف با رایت و پارچه کار خیلی سختی برای هر انسانی می باشد امروزه با پیشرفت تکنولوژی انواع شیشه هایی تولید میشوند که علاوه بر خودتمیز شوندگی در برابر اشعه های خورشیدی واکنش نشان می دهند و این یکی از مزیت های مهم در تولید این نوع محصول است.