تولید انواع شیشه لمینت pvb ضد گلوله شفاف

انواع شیشه های لمینت شده ضد گلوله بر اساس نوع شفافیت مورد نیاز خریدار تولید می شوند که استفاده از طلق pvb به خوبی از عبور گلوله جلوگیری نموده و در عین حال از شفافیت آنها نمی کاهد.
شیشه ها بسته به ضخامت در برابر ضربه مقاومتی دارند که در برابر شلیک گلوله به سرعت می شکنند. انواع شیشه های لمینت شده که با استفاده از طلق های pvb تولید می شوند با ساخت در ضخامت مناسب به عنوان شیشه ضد گلوله شناخته می شوند. این محصولات بسته به شیشه به کار رفته دارای درجه خاصی از شفافیت ها هستند.