تولید انواع شیشه لمینت ضد گلوله

تولید شیشه های لمینت ضد گلوله توسط تولید کنندگان داخلی بسیاری در شهر هایی از قبیل اصفهان صورت می گیرد که بستر مناسب جهت استفاده از آنها را فراهم نموده است.
شیشه های لمینت را تولید کنندگان به گونه ای تولید می کنند که مقاومت بالایی را داشته باشد و در صورت بروز حادثه، برای افرادی که در آن سمت شیشه هستند خطرات جدی نداشته باشد. شیشه های لمینت ضد گلوله جزو این دسته از شیشه ها هستند که تولید کنندگان جهت افزایش ایمنی آن ها را تولید کرده اند.