تولید انواع شیشه لمینت ضد گلوله صرافی

انواع شیشه لمینت ضد گلوله ویژه نصب در صرافی های در جهت افزایش امینت آنها تولید شده و با قیمت های مناسب در دسترس خریدار آن قرار داده می شود.
شیشه خام نصب شده برای صرافی ها به سهولت و با اولین شلیک می شکند از این ور نیاز است تا برای جلوگیری از سرقت از شیشه های ضد گلوله استفاده شود. شیشه های ضد گلوله محصولاتی لمینت شده هستند که می توانند در بارار شلیک های پی در پی از خود مقاومت نشان دهند. تولید این نوع از شیشه ایمنی و مستحکم در انواع ضخامت ها انجام می گیرد.