تولید انواع شیشه لمینت شده دودی

با استفاده از شیشه های دودی ساده می توان انواع شیشه لمینت شده را تولید نموده و راهی بازار مصرف در کشور کرد.
پروسه تولید شیشه لمینت به صورتی است که می توان انواع مختلفی از محصولات را راهی بازار نمود. استفاده از شیشه های دودی و برنز در تولید این محصول عرضه رقم رنگی را ممکن نموده است. انواع ضخامت شیشه دودی در این راستا قابل استفاده می باشد، که خریدار می تواند جهت تولید، سفارش خود را ثبت نماید.