تولید انواع شیشه سکوریت ویترین ۱۰ میل

شیشه های ویترین مورد استفاده در فروشگاه ها به صورت سکوریت ۱۰ میل تولید شده و از طریق مرکز فروش انواع شیشه در دسترس خریدار ان قرار می گیرد.
شیشه های سکوریت در انواع ۱۰ میل تولید می شوند که به سبب آن ضخامت بالایی از این محصول در دسترس خریدار آن قرار می گیرد. ویترین ها نیاز به شفافیت دارند تا اجسام چیده شده در آنها به خوبی در معرض دید خریداران قرار گیرد که این امر با استفاده از شیشه های درجه یک ایرانی مقدور می باشد.