تولید انواع شیشه سکوریت شده نشکن

با سکوریت کردن شیشه های مختلف می توان خاصیت نشکن بودن در شرایط مختلف و وارد آمدن ضربه را در آن ها به وجود آورد که این عمل در واقع با حرارت دادن شیشه جام انجام می گیرد.
در فرآیند تولید انواع شیشه سکوریت شده نشکن، عملیات سکوریت کردن را روی شیشه های مختلف رنگی، شفاف، رفلکس دار و چاپ شده پیاده سازی می کنند و در نهایت شیشه سکوریت شده ی نشکن درجه یک و استاندارد تولیدی از طریق نمایندگی های عرضه و فروش اینترنتی در دسترس خریدار آن در بازار قرار می گیرد.