تولید انواع شیشه سکوریت شده درب

انواع شیشه های سکوریت شده مورد استفاده در ساخت درب های شیشه ای در کارخانه ها تولید شده و به مشتری بر اساس سفارش ثبت شده تحویل داده می شود.
استفاده از شیشه های سکوریت شده در تولید درب های شیشه ای به خوبی زمینه ای را فراهم نموده تا خریدار بتواند از این محصول مقاوم و ایمن در هر مکانی استفاده نماید. شیشه سکوریت شده درب می توان در انواع رنگی نیز تولید شده و برای نصب در محل مورد نطر مشتری ارسال گردد.