تولید انواع شیشه سکوریت درجه یک

شیشه های سکوریت شده در انواع ضخامت و با استفاده از شیشه های خام درجه یک در انواع ابعاد جهت مصارف ساختمانی تولید می شود.
قیمت تعیین شده برای شیشه های سکوریت شده تحت تاثیر شیشه به کار رفته و کیفیت تجهیزات تولیدی تعیین می شود. استفاده از انواع شیشه های درجه یک تولید شده در کارخانه های شیشه سازی سبب عرضه محصولاتی سکوریت شده و مقاوم می شود که کیفیتی مناسب و شفافیت بالایی را دارند.