تولیدی شیشه لمینت رنگی آبی

شیشه لمینت رنگی آبی محصولی پر استفاده از در این حوزه به شمار می آیند که به سبب رنگ زیبا و خاص در تولیدی های محدودی ساخته می شوند.
شیشه های لمینت رنگی آبی همچون سایر نمونه ها در کاهش میزان سرو صدا نقش مهمی را ایفا می کنند. این محصول با استفاده از شیشه های خام و سکوریت در ابعاد مختلف قابل تولید می باشد. استفاده از این نوع شیشه ها در کارهای ساختمانی به سبب ایمنی حاصله دارای اهمیت بسیاری می باشد. فروش این محصولات از طریق مراکز توزیع عمده آن نیز صورت می گیرد.