تولیدی شیشه سکوریت ساتینا لابی

شیشه های مات و شیک ساتینا به صورت سکوریت شده در کارخانه های تولیدی شیشه می شوند که این امر آنها را مناسب جهت استفاده در لابی کرده است.
ساتینا امروزه به عنوان یک شیشه شیک و مات در بازار شناخته می شود که استفاده از آن در بخش های مختلف ساختمانی ممکن می باشد. تولیدی شیشه این محصول را به صورت سکوریت شده در بازار عرضه می نماید که خرید و فروش آن جهت استفاده در لابی مراکز مختلف میسر شده است.