تولیدی انواع شیشه سکوریت مات

در تولیدی شیشه انواع این امکان وجود دارد که شیشه های مات نیز به صورت سکوریت شده ساخته و در بازار به فروش برسند.
شیشه های مات در تفکیک بخش های مختلف ساختمانی به وفور مورد استفاده قرار می گیرند زیرا که این محصولات تا حدودی نور را از خود عبور داده و فضایی مناسب را به نسبت ایجاد می نمایند. از سوی دیگر استفاده از نوع سکوریت که که تولید کارخانه های مختلف است ایمنی را مناسبی را به همراه دارد.